Juletræstænding 26.11.2017

Juletræsinvitation Kålmarken 2017

Invitation til juletræstænding 2017 i Kålmarken.

Traditionen tro tændes Kålmarkens juletræ igen i år, og i år bliver det søndag den 26. november kl. 16.00.
Der vil blive serveret gløgg, juice og æbleskiver.

Vi håber at se rigtig mange og af hensyn til indkøb vil vi gerne vide, hvor mange børn og voksne, der kommer.

Send derfor en mail til gfkaalmarken@gmail.com eller læg en seddel i
postkassen Engløkken 62.

Vel mødt.

Venlig hilsen

GF Kålmarken

Tilmelding til juletræstænding senest onsdag den 22. november 2017.

Antal voksne: ______

Antal børn: _____

Ny beplantning langs Store Magleby Strandvej mv

Da bestyrelsen har bedt kommunen, om ikke det var muligt at sætte lidt mere fokus på beplantningen omkring Kålmarken, har vi 27.10. modtaget følgende fra kommunen:
Til
Grundejerforeningen for ”Kålmarken”
v/ formanden Arne Mosegaard, Engløkken 62

I fortsættelse af dialog med Henrik Aagaard og Kim Schwartz om udformningen af ny beplantning langs St. Magleby Strandvej og Krudttårnsvej, langs GF Kålmarkens område, fremsendes vedlagt en principskitse for beplantningen.
Vi foreslås således, at der langs St. Magleby Strandvej plantes flerstammet hvidtjørn som solitær beplantning ud for skellene mellem husene. Langs Krudttårnsvej vil hvidtjørnen have tilsvarende indbyrdes afstand.

Eventuelle bemærkninger til principskitsen skal være os i hænde i begynden af kommende uge – så vi kan forberede en sag til godkendelse i vores politiske udvalg.

Venlig hilsen

Jørgen Jensen
planchef
Plan + Byg
Rådhuset
Kirkevej 7
2791 Dragør
Tlf.: 32 89 01 00
pt@dragoer.dk
www.dragoer.dk

PDF fil: Beplantning St. Magleby Strandvej_principskitse