Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 27. september 2016

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Kålmarken

Da 2 af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at udtræde af bestyrelsen indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken, der afholdes:

Tirsdag den 27. september 2016 kl. 19.00 på Dragør Skole – Aulaen – Vestgrønningen 9, 2791 Dragør.
Generalforsamlingen starter præcis kl. 19.00 – så mød op i god tid

 Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen
  3. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  4. Valg af revisor

Vi glæder os til, at så mange som muligt møder op.

Af hensyn til planlægningen af generalforsamlingens afholdelse bedes du/I venligst meddele pr. mail gfkaalmarken@gmail.com, hvorvidt du/I deltager i generalforsamlingen. Tilmelding kan også ske ved at udfylde og indkaste af den ”slip”, der er på de omdelte invitationer,  i postkassen på Strandløkken 30.

Besked om deltagelse bedes venligst meddelt senest den 25. september 2016.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Kålmarken

Bestyrelsen

Belysning

Henrik Nibo har venligst påtaget sig at stå for udskiftning af pærer i Kålmarken. Henrik kan kontaktes på 5366 4264 eller på mail henriknibo@me.com

Bestyrelsen er opmærksom på, at udendørslyset tænder og slukker på forkerte (ikke-timede) tidspunkter. Vi har bedt en elektriker om at undersøge sagen. Vi er også klar over, at der er lamper på Strandløkken, der ikke virker. Dette skyldes kabelbrud, og vi er i kontakt med NCC.

Med venlig hilsen
Karis Jessen
Bestyrelsen