Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 27. september 2016

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Kålmarken

Da 2 af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at udtræde af bestyrelsen indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken, der afholdes:

Tirsdag den 27. september 2016 kl. 19.00 på Dragør Skole – Aulaen – Vestgrønningen 9, 2791 Dragør.
Generalforsamlingen starter præcis kl. 19.00 – så mød op i god tid

 Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen
  3. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  4. Valg af revisor

Vi glæder os til, at så mange som muligt møder op.

Af hensyn til planlægningen af generalforsamlingens afholdelse bedes du/I venligst meddele pr. mail gfkaalmarken@gmail.com, hvorvidt du/I deltager i generalforsamlingen. Tilmelding kan også ske ved at udfylde og indkaste af den ”slip”, der er på de omdelte invitationer,  i postkassen på Strandløkken 30.

Besked om deltagelse bedes venligst meddelt senest den 25. september 2016.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Kålmarken

Bestyrelsen